EN | NL    TRANSPORT & TECHNOLOGIE
           INTERNET

            GELUID

Monitoring Geluidhinder Railvervoer

Railinfrabeheerder ProRail selecteert STEP-IT voor ontwikkeling van een online computersysteem voor het verwerken en presenteren van geluid- en trillingsmetingen met monitoring stations.

In het kader van het Innovatieprogramma Geluid (IPG) worden op een aantal strategische plaatsen langs het spoorwegennet geluidsmeetposten geplaatst, die verschillende treinen kunnen herkennen. Het doel is de werkelijke geluidhinder te monitoren op deze locaties. Dit is met name gericht op de geluidsreductie van de in het kader van het IPG omgebouwde goederen- en reizigerstreinen over de langere termijn. Tegelijkertijd meet de post naast het passagegeluid ook de
optredende trillingniveaus.

Door op diverse plaatsen deze meetposten te plaatsen kunnen:

  • Rekenmethoden getoetst worden aan werkelijkheid;
  • Al de treinen waaronder de proeftreinen uit het IPG gemonitord worden;
  • Ervaring worden opgedaan met de verschillende technieken.

De projectvoering van het project permanente geluidsmeetposten wordt uitgevoerd door ProRail.

ProRail beheert het spoorwegennet en zorgt als railinfrabeheerder voor voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor.

STEP-IT is door ProRail geselecteerd als meest complete én economisch meest voordelige aanbieder voor het leveren en inrichten van een centraal systeem voor de dataverwerking van de meetposten.
De aanbieding voldeed volledig aan het door ProRail opgestelde Programma van Eisen.

Met het systeem worden gebruikers in staat gesteld via internet en een gebruiksvriendelijke webinterface een database te benaderen. Dagelijks worden de resultaten bij de meetposten opgevraagd en verwerkt.

Via eenvoudige selectiecriteria kunnen gebruikers resultaten in tabel én grafische vorm bekijken. Er wordt een breed spectrum aan mogelijkheden geboden, van detailgegevens van een specifieke wagen in een treinpassage tot het volgen van categorieën treinen over lange periodes.

Terug

Naar Boven 
© 2003-2017 STEP-IT