EN | NL    TRANSPORT & TECHNOLOGIE
           INTERNET

            GELUID

Medewerkers inhuren: welke vorm past het best?

Gewoonlijk werkt STEP-IT zelfstandig op basis van een overeenkomst van opdracht (voor diensten), of een overeenkomst van aanneming van werk (met een duidelijk eindresultaat).

Heeft u liever ondersteuning ter plekke? Dat kan.

Detachering
STEP-IT biedt de mogelijkheid tot part-time detachering.
Daarmee heeft u intern de beschikking over een extra kracht met hoogwaardige kennis en vaardigheden. Zo helpen wij u de pieken in het werk in uw eigen organisatie op te vangen. Maar ook kunt u ons zo inschakelen om het gat te overbruggen tussen uw vacature en de daadwerkelijk vervulling ervan.
Samen met u bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle werkzaamheden zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. STEP-IT regelt alle formele werkgeversverplichtingen, u als inlener het inhoudelijk werkgeverschap.

Doel of middel?
Door veranderende economische omstandigheden en terecht kritische opdrachtgevers is onze dienstverlening constant in ontwikkeling. Daarom zien wij detachering niet als doel, maar als (tijdelijk) middel om onze klanten te helpen bij het oplossen van capaciteitsproblemen en/of hiaten in de aanwezige kennis en vaardigheden bij onze opdrachtgevers.

Alleen door doelmatige inzet van de beschikbare resources zullen de baten de kosten overstijgen.
Iedere klant verlangt én verdient in dat opzicht een eigen aanpak. Samen met onze opdrachtgevers denken we graag buiten de gebaande wegen om zo tot échte maatwerkoplossingen te komen.


`
Naar Boven 
© 2003-2017 STEP-IT