EN | NL    TRANSPORT & TECHNOLOGIE
           INTERNET

            GELUID

Projectmanagement als afzonderlijke discipline

STEP-IT levert Projectmanagement als afzonderlijke discipline bij de totstandkoming van projecten.
Niet veel organisaties hebben fulltime voldoende projectmanagers in dienst. STEP-IT ondersteunt haar opdrachtgevers met het managen van projecten waarvoor zij externe expertise en capaciteit nodig hebben.

Projectconsultants van STEP-IT managen zelfstandig (delen van) projecten of leveren ondersteuning bij operationele projecttaken. Uw belangen zijn daarbij onze belangen, uw zorg onze zorg.

Onze projectmanagementopdrachten kunnen betrekking hebben op zowel de voorbereiding als de uitvoering van projecten, op het gehele totstandkomingsproces of op één of meer afgeronde fasen, taken of producten.

Het is u te doen om resultaat en daarvoor zorgen wij.

Naar Boven 
© 2003-2017 STEP-IT