EN | NL    TRANSPORT & TECHNOLOGIE
           INTERNET

            GELUID

Emissiegetallen en beheersysteem Amsterdam

STEP-IT werkt samen met DHV aan de ontwikkeling van een monitoringsysteem om de geluidemissie van baan en trams te bewaken.

DHV Ruimte en Mobiliteit BV heeft van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen om de emissie van de Amsterdamse tram in kaart te brengen. Trams werden tot nu toe in akoestisch onderzoek vaak meegenomen als een bijdrage in het wegverkeerslawaai, maar Amsterdam wil in zijn geluidskartering en actieplannen apart aandacht aan de tram besteden.

De geluidsemissie van trams is afhankelijk van de spoorconstructie, van de baankwaliteit (ruwheid van de spoorstaven) en van de kwaliteit van de wielen (wielruwheid, vlakke plaatsen en onrondheid), maar ook treedt in krappe bogen booggeluid op.

Het is daarom niet voldoende om eenmalig een gemiddelde geluidsemissie te bepalen. De emissie is immers plaatsafhankelijk en ook afhankelijk van het onderhoud dat aan de wielen van de trams wordt uitgevoerd. DHV heeft daarom voorgesteld om naast de uitvoering van nauwkeurige metingen, waarin bijvoorbeeld verschillende baanconstructies apart worden beschouwd, ook een monitoringsysteem te ontwikkelen. Met dit systeem kan vanuit een rijdende tram de kwaliteit van de baan worden bewaakt en vanaf vaste meetposten de kwaliteit van de tramwielen. Met dit geïntegreerde systeem zal het GVB definitief greep krijgen op de geluidsproductie van haar trams.

In dit project werkt DHV samen met STEP-IT.

Dit artikel is tevens gepubliceerd in de Nieuwsbrief omgevingslawaai, DHV Ruimte en Mobiliteit BV, 20 september 2005, jaargang 1, nummer 2.

Terug

Naar Boven 
© 2003-2017 STEP-IT